Protecția muncii în laborator

Lucrul într-un laborator de chimie presupune o serie de norme de protecția muncii. Pentru elevii selectați să participe în faza a doua a proiectului CHEMPOET am identificat un set minim de măsuri de protecție ce este necesar să fie urmate.

Echipamentul de protecţie necesar în laboratorul de chimie

 • Halat de laborator confecţionat din bumbac.
 • Pantofii de laborator trebuie să fie închişi şi cu rizuri pe talpă pentru a se evita alunecarea.
 • Mănuşile din latex sau cauciuc, cu talc sau cu pudră, trebuie purtate în permanenţă.

Reguli de protecţie şi tehnica securităţii muncii

 • În laboratoarele de chimie nu se poartă lentile de contact;
 • În laboratoarele de chimie se va purta întotdeauna echipament de protecţie;
 • La primirea şi la utilizarea substanţelor chimice pentru analizele chimice de laborator, trebuie citite cu atenţie etichetele de pe flacoane (recipienţi);
 • Nu se gustă niciun fel de substanţă de laborator;
 • Pentru a mirosi o substanţă, vaporii trebuie îndreptaţi spre utilizator prin mişcarea circulară a mâinii deasupra vasului deschis care o conţine, cu mare precauţie, neaplecând capul asupra vasului şi fără a inspira adânc în plămâni;
 • Este interzis ca utilizatorul să se aplece asupra vasului în care se transvazează sau se încălzeşte un lichid oarecare, ori să ţină vasul înclinat spre sine sau spre alte persoane, pentru a evita stropirea cu picăturile lichidului;
 • Întotdeauna se adaugă acizii în apă şi niciodată apă în acizi;
 • Recipienţii cu reactivi se închid imediat după folosire;
 • Reziduurile rezultate din activităţile desfăşurate în laborator nu se aruncă în chiuvetă, ci se depozitează în recipientele speciale, destinate colectării reziduurilor chimice, etichetate corespunzător;
 • Înaintea începerii experimentelor de laborator se verifică calitatea sticlăriei puse la dispoziție; elevii anunță imediat supraveghetorul în cazul în care observă piese de sticlărie care prezintă zgârieturi, crăpături sau alte defecte;
 • Spălarea vaselor se face imediat după utilizare, cu lichide potrivite în care reziduurile sunt solubile, pentru a evita reacţiile violente;
 • Manipularea reactivilor solizi se face cu spatule sau linguriţe curate, pentru a preîntâmpina impurificarea acestora.
 • Soluţiile de reactivi pentru analiză se manipulează astfel încât să nu fie impurificate.
 • Lichidele inflamabile şi volatile (diclorometan, toluen, pentan etc.) se manipulează cu atenţie.

Credit foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *